Povratak na početnu stranu
  Saznajte više o Nikoli Tesli
Nikola Tesla
(1856-1943)
 

Nikola TeslaNa pitanje ko je otkrio radio-aparat, svaki učenik će dati odgovor koji stoji u većini enciklopedija i školskih udžbenika širom sveta: " Markoni ". Ovaj odgovor nije tačan. Ispravan odgovor je " Nikola Tesla".

Italijanski inžinjer Markoni (1874-1937), je podneo svoj patent za radio (br. 763772) 28. jula 1904. Pre njega, Nikola Tesla prijavio je svoj patent za isto (br. 645576 i 649621) 02. septembra 1897. godine, koji je čak priznat 1900. godine. Markoni je ipak, dobio Nobelovu nagradu 1909. godine, jer je 1901. godine prvi poslao radio signal preko Atlantika. Zanemarena je činjenica da se radilo o otkrićima Rudolfa Herca i Nikole Tesle. Markonijev patent oboren od strane Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u junu 1943. (Odluka suda br. 6369), a u korist Nikole Tesle, koji je pre toga preminuo (7. januara 1943. godine).

Model Teslinog polifaznog motoraNIKOLA TESLA je kao sin pravoslavnog sveštenika rođen u selu Smiljanu kod Gospića 10. jula 1856. i postao je poznat po izumima i patentima i usavršavanjima elektromotora, generatora, transformatora i po primeni naizmenične električne struje. Kao priznanje naučnom velikanu, jedinica za magnetno polje je 1956. dobila naziv tesla (T), a njegovo ime našlo se i u odabranom društvu velikih ljudi po kojima su imenovana brda na Mesecu.

Tesla se školovao u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu, a 1884. odlazi u SAD gde je i ostvario i najveći broj svojih izuma i oko 700 patenata.

Tesla u laboratorijiU Americi je radio prvo vreme sa Tomasom Alva Edisonom, a 1887. osnovao je sopstveni istraživački centar. Na osnovu njegovog patenta naizmenične struje (1888) sagrađena je velika hidrocentrala na Nijagari. Tesla je bio istraživački vizionar na polju izučavanja naelektrisanih čestica, elektromagnetskih zračenja i provodnika, iz čega su danas nastali moderni sistemi radio-komunikacija, televizije, robotike, daljinskog upravljanja.

Godine 1893. on se pomno posvećuje problemima radio-tehnike, teledirigovanja i bežičnog prenosa energije na velike daljine bez gubitka. U Koloradu Springsu uspešno eksperimentiše sa Zemljanim stacionarnim elektromagnetskim talasima i bežičnim prenosom. Ova planetrana transmisija informacija i energije trebalo je da se zasniva na primeni pronalazaka Teslinih rezonantnih transformatora bez gvozdenog jezgra, i uveličavajućeg predajnika.

Smatraju ga i "praocem" modernih oružja, kao što su krstareći projektili, teledirigovana plovila (prvo je konstruisao 1898.), pa čak i američkog programa svemirskog naoružanja "Rat zvezda".

Njegov rad kopirao je i Đulijelmo Markoni koji je uspostavio prvu radio-telegrafsku vezu Evrope i Amerike, ali je posle dugotrajnog sudskog procesa američki sud Markonija proglasio plagijatorom.

Deo naučnika, takođe, smatra i da je izum iks-zraka neopravdano pripisan Vilhelmu Konradu Rentgenu, a ne Tesli. Da apsurd bude veći, i Markoni i Rentgen dobili su Nobelovu nagradu koja Tesli nikad nije dodeljena. Umro je 7. januara 1943. godine u Njujorku.


© Radista.info Beograd, 2006. webmaster: Đ O L E
Sva prava zadržana. Zabranjeno je kopiranje i linkovanje sadržaja sajta Radista.info u celini i u delovima bez odobrenja.