English Language
Na početnu stranu Na Galerije i download Vrati se na opis ovog urešaja
HF radio-urešaj AN/GRC-9
 
 
© copyright Radista, Beograd 2005. - 2008. webmaster: Šole