English Language
Na početnu stranu Na Galerije i download Vrati se na opis ovog uređaja
HF radio-uređaj R-130M (primopredajnik)
 
 
 
© copyright Radista, Beograd 2005. - 2007.