English Language
Na početnu stranu Na Galerije i download Vrati se na opis ovog urešaja
HF radio-prijemnik R-311
 
 
© copyright Radista, Beograd 2005. - 2007. webmaster: Šole