Pravila oglašavanja


Oglašavanje na internet sajtu www.radista.info je potpuno besplatno. Pre nego što postavite svoj oglas molimo Vas, pročitajte ova pravila za oglašavanje. Pravila, su utvrđena pre svega da bi se sprečile prevare i zloupotreba privatnih podataka.

Ova pravila regulišu oglašavanje na internet sajtu www.radista info (u daljem tekstu Radista - Oglasi). Korišćenjem Radista - Oglasa korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravilima i uslovima korišćenja i da ih u celosti prihvata. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima ili bilo kojim delom ovih pravila, nemojte koristiti Radista - Oglase. Svako nepoštovanje pravila će biti sankcionisano brisanjem oglasa i suspenzijom naloga bez obaveštavanja oglašivača.

Molimo Vas da ova pravila ozbiljno shvatite. Pri svakom unosu oglasa beleži se Vaša IP adresa sa koje je stigao unos. Zadržavamo pravo da upotrebimo sve nama dostupne informacije radi rešavanja eventualnih problema.

Mali oglasi su namenjeni isključivo vašem ličnom, a ne komercijalnom oglašavanju. Nije dozvoljeno korišćenje malih oglasa radi prodaje proizvoda ili usluga u komercijalne svrhe. Oglasi treba da budu u skladu sa tematikom naznačenom u kategorijama.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima, na slike i kvalitet predmeta koje se oglašavaju na Radista - Oglasima, odgovara isključivo oglašavač. Oglašavač na sopstvenu odgovornost objavljujete svoje ime, e-mail adresu i broj telefona.

• • • • • • • • • • •

Zabranjene radnje prilikom oglašavanja:
 • Strogo je zabranjeno oglašavanje i prodaje svih vrsta roba i usluga koje su protiv zakonite i sve ostalo što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju Republike Srbije (Službeni glasnik RS, broj 79/2005) i zakoni države iz koje je oglašavač!!!
 • Zabranjeno je oglašavati lažno i dovoditi nekog u zabludu, i na način na koji se neko vređa ili nekom nanosi šteta.
 • Zabranjeno objavljivanje tuđih ličnih podataka, telefonskih brojeva, adresa i e-mail adresa!!!
 • Zabranjeno je oglašavati u formi obaveštenja, javnog obraćanja ili proglasa.
 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje sajta). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet oglašavanja. Sačekajte da oglas istekne pa ga obnovite ako ponovo oglašavate istu stvar ili uslugu.
 • Zabranjeno je istovremeno postavljanje više istovetnih (ili sličnih) oglasa u više različitih kategorija.
 • Nije dozvoljeno registrovanje više korisničkih naloga, a u svrhu postavljanja istih ili sličnih oglasa.
 • Zabranjeno je postavljanje linkova ka drugim sajtovima u svrhu reklame, navođenje u tekstu oglasa na druge sajtove, kao i postavljanje zaštitnih znakova proizvođača u okviru oglasa.
• • • • • • • • • • •

Vaš objavljeni oglas biće prikazan na Radista - Oglasima 30 dana. Istekli oglasi biće trajno obrisani.

U tekstu se ne smeju koristiti psovke ili bilo kakvo pogrdno izražavanje, i ne naglašavajte tekstove tako što ćete ih pisati kompleto velikim slovima jer isto zauzima previše prostora, a u komunikaciji na internetu znači ljutnju, viku... Velika i mala slova, novi red, znakove interpukcije koristite u skladu sa pravopisom. Oglasi naglašeni kompletno velikim slovima biće obrisani.

U polje "Cena " upišite samo novčani iznos koji zaista tražite za ono što oglašavate (npr. 1000 din, 10 E). Budite precizni u ceni koju tražite i izbegavajte u opisu neodređenu cenu tipa: džabe, povoljno, dogovor...

Radista - Oglasi zadržavaju pravo da edituju postavljene oglase kako bi ih doveli u formu koja je u skladu sa formom i dizajnom.

Radista - Oglasi mogu biti povremeno nedostupani ili dostupani samo u ograničenom obimu radi različitih tehničkih poteškoća, periodičnog održavanja ili iz drugih razloga. Takođe, iz istih razloga, može doći do gubitka dela podataka i sadržaja.

U vezi sa navedenim tehničkim poteškoćama i eventualnim gubitkom podataka korisnici, odnosno oglašivači Radista - Oglasa, nemaju pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema licima koja održavaju Radista - Oglase.

• • • • • • • • • • •

Radista - Oglasi ne garantuju na svojim oglasima:
 • Tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka korisnika, odnosno oglašivača, koje je isti koristio,
 • Da neće biti grešaka i/ili da će sve funkcionisati bez prekida u svakom trenutku,
 • Da se korisnici, odnosno oglašivači neće oglušiti o pravila i uslove korišćenja Radista - Oglasa,

 • Da će uvek pravovremeno reagovati i izvršiti intervenciju u smislu sprečavanja različitih zloupotreba, ilegalnih radnji i nepridržavanja pravila i uslova korišćenja Radista - Oglasa.

 • Radista - Oglasi nisu odgovorani za sadržaj, tačnost i učinjenu uslugu koja je data putem oglasa i neće snositi nikakvu odgovornost za eventulnu štetu, jer su samo prenosioc oglasne poruke i ne posreduju u trgovini i dogovoru izmedju korisnika oglasa. Dobro proverite sve informacije koje oglašavač ostavi o sebi i predmetu oglašavanja. Raspitajte se i uverite u regularnost ponude. Nikada i nikome ne šaljite pare unapred zbog njegovog obećanja da će Vam tek kad primi novac isporučiti ono šta kupujete. Budite obazrivi što se tiče dogovora i plaćanja preko interneta jer su veoma česte prevare.

  * * *

KURSNA LISTA
Radio-klub Banjica Tony radio collection Dušan Grujić - YU1OS Provedite odmor na Tari Web Hosting paketi