Otvori stranu sa RTpU i sistemi
 
Zastava AR-55/V
primopredajnik PD-6
Antenska kutija KA-2
Ispravljac MI-8
ispravljac MI-9
Uredjaj za tastovanje i modulaciju UK-3
Pribor
 
 
 
Radio-teleprinterski uređaj RTU-100/V (1. verzija)
 

Radio-teleprinterski uređaj RTU-100/V ugrađivan je u terensko vozilo Zastava AR-55V i prikolicu Zastava D-2V nosivosti 0,5T. Vozilo i prikolica su se proizvodili u fabrici automobila "Crvena zastava" Kragujevac u koperaciji sa italijanskom kompanijom FIat. U istom vozilu prevozila se i posluga stanice koju su činili trojica radio-teleprinterista i vozač. Prostor sa sedištem vozača i suvozača odvojen je ceradom od ostalog dela kabine. Svi delovi sistema u kabinivozila pričvršćeni su za gvozdeni ram, ramove-nosače, patos i zidove kabine.

Pored vozila i prikolice komplet Radio-teleprinterskog uređaja RTU-100/V činili su:

Primopredajnik PD-6;
- ugrađen je u zasebno aluminijumsko kućište i karakteriše ga modularna konstrukcija. Prijemnik i predajnik su koristili zajedničke sklopove pa je radio u simpleksu. Kod predajnika izlaznu sangu od 150W (pep) davale su 4 snažne pentode QE 05/40, a u modulatoru se koristio mehanički filtar na 455KHz. Selektivnost prijemnika određivala su 4 kristalna filtra na 455KHz selektivnosti: 250Hz, 700Hz, 3000Hz i 5000Hz. Frekvencija se postavljala kombinovano: sa dva preklopnika u koraku od 100KHz i promenjivim oscilatorom 0 - 100KHz. Stabilnost frekvencije iznosila je 300Hz, i to će se kasnije pokazati kao veliki nedostatak za rad RTTY vrstom rada.

RTU-100/V montaža u vozilu AR-55/VAntene i antenski pribor;
- antenska kutija KA-2 takođe je ugrađena u zasebno aluminijumsko kućište i služila za prilagođenje primopredajnika na štap antenu AT-16.
- žičana antena AT-5 upotrebljavana je kao četvrttalasna antena za rad u opsegu od 1,5MHz do 12,5MHz. Podizana je u situaciji kada se tražio pun domet uređaja i kad nisu predviđana česta premeštanja. Njen komplet činili su: antenski jarbol od 8 cevastih aluminijumskih članaka ukupne visine 12m, zgloba sa klinom i antenskog izolatora, antenske žice dužine 41m, 12 zateznih užadi za lengerisanje, koaksialnog kabla KK-10 dužine 12m za povezivanje sa uređajem i drugih delova za postavljanje i pakovanje. Pri maršu prevozila se u prikolici u dva pakovanja. Članci i zatege u poseban nosač-omot, a sitniji pribor u torbi TB-21. Težina kompleta iznosila je celih 34Kg, a njeno postavljanje je iziskivalo obučenu i uigranu poslugu, pa se tražilo pogodnije rešenje ali je ona ipak ostala u kompletu sistema do kraja.
- štap antena AT-16 upotrebljavala se za primopredaju u mestu i prijem u pokretu i sastojala se od antenskog postolja i pet članaka ukupne dužine od 4,7m, konopca za lengerisanje i omota za pakovanje. Montirala se sa zadnje leve strane kabine vozila. Pri radu sa njom deklarisani domet se smanjivao za 20%.

Izvori električne energije;
- mrežni ispravljač MI-8 obezbeđivao je sve napone potrebne za rad primopredajnika PD-6, kada se RTU-100 napajao neizmeničnim naponom 220/110V. Kad se kao izvor koristio olovni akumulator od 12V onda je radio kao pretvarač napona i obezbeđivao napone za rad prijemnika primopredajnika PD-6. Smešten je u posebno kućište koje se zatvaralo poklopcem.
- ispravljač za punjenje akumulatora MI-9 smešten je u zasebnu kutiju i služio je za punjenje olovnog akumulatora 12V/70Ah i za napajanje uređaja za tastovanje i modulaciju sa daljine UK-3. Napajanje naizmeničnim naponom 220/110V. Maksimalna struja punjenja akumulatora 6A.
- elektro agregat AG-3 napajao je sve potrošače u radio-teleprinterskog sistema naizmeničnim naponom 230V 50Hz maksimalne sange 2KW. U njegovom kompletu se nalazio i olovni akumulator 12V/135Ah. isti je služio za startovanje agregata. Dopunjavan je sa samog agregata jednosmernim naponom 14V/2A. Kao gorivo koristio je benzin, a transportovao se u prikolici.
- olovni akumulator 12V/70Ah napajao je prijemnik primopredajnika PD-6 pri radu na prijemu u pokretu. Postavljao se u ležište ispod vozačevog sedišta.
- razvodne kutije KR-4 i KR-5 služile su za razvođenje napona unutar teleprinterskog sistema, a 5 žilnim energetskim kablom KE-6 dužine 30m dovodio se neizmenični napon 220/110V od agregata.

Uređaji i pribor za radio-teleprinterski rad i upravljanje sa daljine;
Većina ovih uređaja opisana je na strani o telefonsko-telegrafskim uređajima. Činili su ih: teleprinter Siemens T-68D ili "EI" Niš ET-1, telegrafski primopredajnik TG-2, telegrafski primopredajnik TG-1, telegrafsko-telefonski filtar FL-1, induktorski telefon M-63. Za upravljanje sa daljine induktorskim telefonom M-63 ili za tastovanje predajnika pri radu nemodulidanom telegrafijom ispred primopredajnika PD-6 bilo je potrebno spojiti Uređaj za tastovanje i modulaciju UK-3. Takođe za ovu namenu u kompletu sistema raspolagalo se sa dva kalema kabla PTK-56 od po 750m (ukupno 1,5Km) i motalicom ML-1.

Pribor za posluživanje;
Pribor za posluživanje služi za tastovanje i modulaciju pri predaji ili za pretvaranje električne energije primljenih signala u zvučne. Pribor su činili: Telegrafski taster TS-1, Mikro-telefonska kombinacija MK-1, Naglavne slušalice SL-2 i Zvučnik ZV-1.

Pored gore navedenog u kompletu radio-teleprinterskog uređaja RTU-100/V nalazio se pribor za montažu uređaja u vozilo, pomoćna oprema za pakovanje opreme i rezervnih delova, razni energetski i spojni kablovi, uzemljivač ZM-1, inžinjerijski alat (ašov i kramp) kao i manji štabni šator za smeštaj posluge.

Vrati se na vrh strane

Radio-teleprinterski sistem RTpS-100/2 (2. verzija)

Vrati se na vrh strane

optimizovano za:
1024 x 768, XHTML 1.0 Transitional
© Radista, Beograd, 2005-2012. Web Design BgSajt webmaster: Đole