Otvori stranu sa RTpU i sistemi
 
RTpS-1KW na položaju
Više o razvoju i proizvodnji RTpS-1KB
Proizvodni pogon RTpS-1KW
Dizel elektro-agregat ADP-15
Antenska kutija KA-140
 
 
 

RTpS-1KWRadio-teleprinterski sistem RTpS-1KW obezbeđivao je puni dupleksni dvokanalni prenos informacija u HF frekventnom opsegu od 2MHz do 29.9999MHz. Svi uređaji su bili zaštićeni na nivou sistema i omogućavali siguran rad u svim vojnim taktičkim uslovima. Sistem je bio modularan, lak za održavanje i proširiv sa modernim HF komunikacionim tehnikama kao što su selektivno pozivanje, skaniranje prijemnih signala, adaptivne komunikacije i zaštita od ometanja.

Vrste rada su bile govor, telegrafija Morzeovim kodom, teleprinterska višekanalna telegrafija i prenos podataka brzinom 2,4Kb/s. Uređajema se upravljalo sa prednje ploče pobuđivača PB-110 i prijemnika RP-150 ili preko daljinskih komandi ugrađenih u kabini. Omogućeno je bilo i daljinsko upravljanje iznošenjem daljinskih komandi sistema sa daljine od 50m. Sa dodatno ugrađenim multipleksnim uređajem TTU-4/2 upravljalo sa sa daljine do 17km preko dvožičnog poljskog telefonskog kabla PTK-56.
Vrati se na vrh strane
° Funkcionalne celine, uređaji i sastavni delovi kompleta RTpS-1KW:
Prijemni deo:
Radio-prijemnik RP-150 i Preselektor PS-160.
Predajni deo:
Pobuđivač PB-110, Linearni pojačavač LP-123, Postselektror PS-160 i Mrežni ispravljač MI-132.
Telefonsko-telegrafska celina:
Pult upravljanja radio kanalima PURKA, Pult upravljanja spoljnim učesnicima PUSUČ, teleprinter T-100
(2 komada), Telegrafski korektor grešaka TgKG-1, Induktorski telefon M-63 (3 komada).
Antenski deo:
Širokopojasna primopredajna kišobran antena AT-45, Primopredajna 10m štap antena AT-60, Širokopojasna prijemna antena AT-37, Prijemna štap antena 6m AT-26, Prijemna aktivna antena AT-61, Antenska kutija KA-140, Komutator emisionih antena KA-0204, Komutator prijemnih antena KSPA-0203, Uređaj za lokalno upravljanje komutacijom antena LUKA.
Celina za daljinsko upravljanje:
Uređaj za daljinsko upravljanje pobuđivačem DU-190 i Uređaj za daljinsko upravljanje prijemnikom DU-191.
Napajanje, pribor i montaža :
Terensko vozilo TAM-150BV 5t 6x6, Nabacna kabina K-30R, Elektro-agregat ADP-15, Pretvarač napona sinusni PSN, Punjač akumulatora PAVK, Razvodni ormari RO-1 i RO-2, Kutija za rad u pokretu KRUP i drugo.
Vrati se na vrh strane
 ° Više o sistemu i uređajima iz kompleta RTpS-1KW saznajte preuzimanjem PDF dokumenata:
RTpS-1KW opis i tehnički podaci
(format PDF - ~250 kB)
Dvokanalni pobuđivač PB-110
(format PDF - ~270 kB)
Linearni pojačavač snage LP-123
(format PDF - ~200 kB)
Dvokanalni prijemnik RP-150
(format PDF - ~270 kB)
HF Preselektor PS-160
(format PDF - ~130 kB)
Antenska kutija KA-140
(format PDF - ~210 kB)
Vrati se na vrh strane
° Galerija fotografija Radio-teleprinterskog sistema RTpS-1KW
Zahvaljujemo na Informacijama i materijalu gospodinu M. M. Damnjanoviću
Vrati se na vrh strane
optimizovano za:
1024 x 768, XHTML 1.0 Transitional
© Radista, Beograd, 2005-2012. Web Design BgSajt webmaster: Đole