English Language
Na početnu stranu Na Galerije i download Vrati se na opis ovog urešaja
VHF radio-urešaj MRS 520-42/Ke
 
 
© copyright Radista, Beograd 2005. - 2007. webmaster: Šole